*ღ منتديات احلى بنات للبنات فقط ღ* دخول

عالم الفتيات الافضل ~ دوماً نرفع شعار ღ* المتعة والتعلم في آن واحد مع احلى بنات *ღ

هناك توضيحات قادمة بالنسبة للنسخة الجديدة ، في نهاية هذا الشهر إن شاء الله .


BABY I GOT YOU | BOMB

شاطر

descriptionععـآمهةةBABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :بسسـم ـآلله ـآلرححمـن ـآلرححيـم وـآلسسلـآـم ععلى رسسولهةة ـآلككريـم مححمد وـآلهةة ـآلطيبيـن
ـآلطـآههريـن ـآللهم لـآ مـآنعع لمـآ ـآععطيـت ولـآ مععطي لمـآ منععـت ولـآ ههـآدي لمـآ ـآضللت
ولـآ بـآسسط لمـآ ققبضضت ولـآ مؤخخـر لمـآ قدمـت ولـآ مقدم لمـآ ـآخخرـت لـآ ـآلهةة ـآلـآ ـآلله
ـآلععدل ـآلمبيـن ـآلححق ـآليقيـن ربنـآ ورب ـآبآئنـآ ـآلـآوليـن سسبححـآنكك ـآنـي ككنت من ـآلظـآلميـن

في يوـم 07.09.2018 ـآفتتآحح ـآلمقر ـآلثـآنـي لععصصـآبهةة BOMB ششككرـآ لككونككم
ـآععضضـآء رـآئععييـن ججععلتوـآ ـآلمقر ـآلسسـآبقق يصصل ـآلـى 46 صصفححهةة و 
1123 رـد و 6143 مششـآههدهةة ـآسستمروـآ في ككونككم قنـآبل تضضيء ـآلمنتدـى 

ـآنههآ ـآلججنهةة يـآ ععزيزتي .. ودـآععـآ لبذل ـآلججهد ـآلزـآئف في سسبيل ـآلوصصول 
للـآههدـآف ـآلزـآئفهةة ، من ججدَ وججد وـآنـآ وججدتككِ ـآلججنهةة آلتـي ـآششرب من 
ينـآبيعع ععينيههـآ مـآء ثمـآلتـي ، ـآقسسـم بـآلسسبعع ـآلععجـآئب ـآنـي وججدتككِ
ثـآمن ععججبٍ ـآخخفيهةة سسرـآ ععن ـآلععـآلـم ـآججمعع ..


ـآلـآسسـم | تومـآسس يبلغغُ من ـآلععمـر مـآ يككفي لردععككَ ععن ـآيذـآءهةة ، مححترف بصصنـآععهةة
ـآلقنـآبل يملكك 300 مصصنععـآ لصصنـآععتههـآ .. ككـآن سسببـآ في ـآحدـآث ـآلككثير من ـآلتفججيرـآت .


ـآلـآسسـم | ههنـري يبلغغ من ـآلععمـر 25 ععـآمـآ ككـآفلهةة بسححق من يععـآديهةة .. يملكك قدرهةة
خخـآرقهةة ععلى صصنعع قنـآبل بآنوـآعع متععددهةة ، قنـآبلهةة ـآدت ـآلى تدمير ـآلععديـد من
 ـآلضححـآيـآ ، يملككُ قدرـآت خخفيهةة لججذب ـآلنـآسس ـآليهةة 
.


ملـآححظهةة بسسيطهةة | ـآلنوـآب يتـم تغغيرههم معع ككل تججديد للمقـر لتتـآحح ـآلفرصصهةة 
بـآن يككوـن للجميعع دور في BOMB .

نـآروههينـآ | ـآلترـآث ـآلـآععظم للمدينهةة بـآججمعههـآ ككـآنت من سسككـآن ـآلقريهةة قبل وججود تومـآسس
وههنري ححتـى .. ـآههـم مميزـآتههـآ | ـآلححكمهةة ، ـآلععدـل ، ـآلذككـآء .


ككريسستيدـآ | ـآححد نـآئبـآت ـآلقريهةة ـآلمتفججرهةة ، لططيفهة .. بـآمككـآنههـآ صصنعع 227 قنبلهةة في ـآليوـم
ثرثـآرهةة ومحبوبهةة من قبل ـآلقـآدهةة  ججميععـآ .


ششـآرلوـت | ـآححد ـآلنوـآب ـآللطيفيـن في ـآلقريهةة ـآلمتفججرهةة ، تملكك قدرـآت ععلى آلتفججير ـآلججيد
ههي تمثل ـآلههدوء مـآ قبل ـآلععـآصصفهةة ، ههدوءههـآ تمههيد لـآنفججـآر ككبير سسيححصل .


- زَّبـَرْجَد !. | مريم
Narota | العنود
❂❞ƘƖM ƝƛMʆƠƠƝˇ⋑ | ههـآججر
أيٰلہٰولہٰ 'ۦ'ۦ | ندـى
˺LUIS.S˹ | ههديل
!~L-Hope | ـآلـآء 
بصمة أمل
اُرَانوسْ | نـور 
ZًắЧñЭb..✧ | زينـب 
Mayaka | ععفـآف
YaSo | يـآسسميـن 
▲✕أرٍيَجٍ آلُرٍۆحٍ♥️ | ـآريجج 
Mimina Mows | ـآينـآسس
-شآرلوت..! | ششـآرلوـت
❌ ǾFF ŁîŇẾ,«♪ 
Oh sehun | مريـم
! Memories Pain
계란 | سسـآنـآ
SoMiN! | يـآسسميـن
❞┛ ȲŌŌ₦ǤĪ ➹
! Loreen . | روـآـن- نععيد ـآخخترـآعع ـآلخخوـآرقق 
- لنـآ ـآششععـآعع ولنـآ قدرتنـآ ـآلخخـآصصهةة ععلى ـآلتـآثير
- ـآتـى ششيئـآ يححكم ليفججـر !

 

وـآلـى ههنـآ تككوـن نههـآيهةة ـآلمقر ـآلثـآنـي لـ BOMB في ـآششيـآء ـآححب ـآنوهةة ععليههـآ
- ـآلتككريـم يككوـن ككـل يوـم 20 بـآلششهر من ـآججل ـآن يككوـن ههنـآلككَ مرور ششهر ععلى ـآلعصصـآبهةة
- ـآلـششععآرـآت سسيتـم تصصميـم مججلد ككـآمل لههـآ يضضم مججلدـآت لككل ـآلـآنوـآعع .
- ـآلنيـآبهةة بـآلششلهةة تككوـن كل ششهر بـآخختيـآر ـآلقـآدهةة يععنـي ليسست دـآئميهةة .
- سسيتـم ـآفتتآحح مججلد ـآلععـآئلهةة ـآلخخـآصص بككم قريبـآ .
- ممكن ـآلششهر ـآلقـآدم يتـم ـآخختيـآر قـآئدهةة مععنـآ بـآلعصـآبهةة يتم ـآختيـآرههـآ "ححسب ـآلنشـآط"
وفقـتم بومبـز دمتـم ـآلـآفضضل ولتدوموـآ قوموـآ بتوصصيل ـآلمقر لـآككثر من 30 صصفححهةة
بـآسسرعع وقـت .. ـآنتظظروـآ تكريمككم تومـآسس وـآقعع في ححبككم ||~

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
اليومم المونت للأسسف كان مريضض ,’.

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
مريمم ممكن تتمددي التحدي ل 4 ساعات لانو عما نفكك حجوزات والنت ضعيف عندي 

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
المفرووض تمدده لين بكرآ نشوف الشمسس xD
امزحح بس يآ رييت *^* :(

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
قائدكم راح يغيب لفترة طويلة جداً
اتمنى تعتنوا بالشلة وتهتموا فيها
ابيكم تحبوا الشلة  واوعدكم بس ارجع اعوضكم بكثير اشياء
اما التكريم بس ترجع العننود راح ينزل .. راح ادخل عشان
اكرمكم كل فترة واطلع اراقبكم بصمت   ، اهتموا ببومب
لانها انتوا وهي لكم .. وداعاً


عدل سابقا من قبل - طُوْفَان !. في 12/7/2018, 3:29 am عدل 1 مرات

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
مممريم نو مآ نقدر بدونكك بس آولآ ردي علي آخر رسآلهه - تمزحح -
خخبريني ليشش رحح تررككيني ومتي بتعوددي - تبككي وتجلس بالزآويهه -

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
لآا مريووومييييييييييييييييييي
ما فينآ نعيش بدونك احنآ

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
ههو عآدي آععمل سسجل غيآبآت لآنو ككل عضضوه تغيب آسسبوع يتم تنبيهآ لمده
 يومين لو مآ رجعت تنطردد - شريررهه - بس لو ووآخذهه آذن بآلغيآب ععآدي

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
موفقهه مريمم

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
اخيرآآ خلصص موضوعنآآ *^*
يلآ بنآآات ردوودددكمم

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
noooooooooooooooooooooooooooooooooooo
مريييييييييييييييييييم

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
لو راحت مريم شو فائدة تحدي المجموعات

انا برضو انسحب يمكن
اصلا مريم مثل الديجي بالحفلات هي يلي تعمل جو بالمونت

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
لا ما تنسسحبوآ مو يعني عشآن مريم غابت فتره الكل يغيب مريم قالت انها
 رآجعهه بآذن الله ههتلاقي درآستهآ شغلآهآ وطلبت مننآ نعتي بالشلهه وكل شي 
تححدي المجموعآت مجود بردوآ  سسسهآم تععلن مو ممريم بسس بس فعلآ
آوفقكك مريم فعلا زي الديجي بالحفلآت 

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
مريييييم :(
بالتأكيد سنعتني بالشلة نحن نعدك!
حقا مريم مثل الدي جي في الحفلات, انها
جزء اساسي منا, سنشتاق لك عودي قريبا :(

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
كل هالتعب بعدين تنسحبون بنات ؟
كلنا تعبنا بالتحدي منشآن مريم و منشان مجموعاتنآ
سهآم بتعلن الفآئز و اكيد مرمي قالت
بتراقبنا و تكرممنا و تجي تسال علينا خلينآ نحترم
قرارها و نوفي بوعدنا الها اننا نعتني بالشلهه <33

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
لشو تنسحبوا؟؟
+
هاجر تعالي فيس بسرعه

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
اوكششن اريجج

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
http://www.anmi9.com/t262848-topic#3293402
ردو ههام
+دايما اسوي مواضيع برعاية الشلة بس ما احطها هون

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
انقلووو موضيعي من فضلكم:

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
هلآ !!
رجعت من السفر مع أنو كالن كلو بكاء بس إلتقينا بالعائلهة
دخووالي رح يكوون قليل،، لأنوو رح نعمل صدقـهة ببيتنا
و بعديين بنساافر ل بيت جدتي و رح أبقىهنيك يمكن بحتى يبقى
شوي للعيد الأضحى =(
صرآأحـهةة مش حـآأبهة أساافر بس إشتقت ل جدتي و العآأئلـهة
رح ححـآأول أآتفااعل فهالمدة الي موجودة فيهآأ

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
- .
بووو -تخخلي يدههـآ ععلى ععيونههـآ- مرححبـآ بومبـز قـآئدككم ععـآد :3
رغغم آنهةة في بععضض "ـآلنـآسس" ككـآنوـآ مـآ يبونـي ـآرجعع بسس رججعت
-تنظظر بططرف ععينههـآ- + تفـآععلككم مو ععـآججبنـي >< ويـن نشـآططكم
ـآلسسـآبق !! ـآلمههم ـآنـآ تقريبـآ مششغولهةة لفترهةة ععشـآن ـآككرمككم 
وـآسسوي موضضوعع وششيء ثآنـي مفـآججـآءهةة لككم وفععـآليهةة ثـآنيهةة xD
+ ـآلمقر 4 صصفححـآآآت 333|> -تمسكك ققلبههـآ- خخلوهةة 10 صفححـآت
بسسرعععهةة >< -تنصصفق- ، ـآلمههم ـآلقـآئد يححبككم وسسبب رججوععهةة
ـآنتوـآ .. ـآنتوـآ فقطط  ~

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
ابغى اجدد لمرة القادمه ي مريمم
قادنا المميز اشتقنا لك +طنش الزبالة اللي ما يبغوك ترجع
اللعنه عليه شفيكك منهم طنشهم
ننتظر فعاليتك بفارغ الصبر

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
- طُوْفَان !. كتب:
- .
بووو -تخخلي يدههـآ ععلى ععيونههـآ- مرححبـآ بومبـز قـآئدككم ععـآد :3
رغغم آنهةة في بععضض "ـآلنـآسس" ككـآنوـآ مـآ يبونـي ـآرجعع بسس رججعت
-تنظظر بططرف ععينههـآ- + تفـآععلككم مو ععـآججبنـي >< ويـن نشـآططكم
ـآلسسـآبق !! ـآلمههم ـآنـآ تقريبـآ مششغولهةة لفترهةة ععشـآن ـآككرمككم 
وـآسسوي موضضوعع وششيء ثآنـي مفـآججـآءهةة لككم وفععـآليهةة ثـآنيهةة xD
+ ـآلمقر 4 صصفححـآآآت 333|> -تمسكك ققلبههـآ- خخلوهةة 10 صفححـآت
بسسرعععهةة >< -تنصصفق- ، ـآلمههم ـآلقـآئد يححبككم وسسبب رججوععهةة
ـآنتوـآ .. ـآنتوـآ فقطط  ~

صصرآحة محبيتكك ترجععين لنا مريم :( -كفف- :بيآن:

يههلآ بالغغاليه ؛ ندري والله مقصصرين بس بادن
الله راجعين وبقووه

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
ططويس انكك رجعتي بسسرعه مين هاد الححقير الي ما بدوآ يآكي ترجععي
وصحح مريم المشرفه زينب تنقل مسآبقآت منآ لمنتددي تتآني فعاليهه تحدي المجموعآت
نقلتهآ لمونت تآني

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
رجع ديجي المنتدى

descriptionععـآمهةةرد: BABY I GOT YOU | BOMB

more_horiz
لويسسس انا احبكك
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى