*ღ منتديات احلى بنات للبنات فقط ღ* دخول

عالم الفتيات الافضل ~ دوماً نرفع شعار ღ* المتعة والتعلم في آن واحد مع احلى بنات *ღ

هناك توضيحات قادمة بالنسبة للنسخة الجديدة ، في نهاية هذا الشهر إن شاء الله .


To Mr. My heart | BOMB

شاطر

descriptionععـآمهةة To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :


بسسـم ـآلله ـآلرححمـن ـآلرححيـم وـآلصصلـآهةة ععلى ـآششرف ـآلخخلق ـآججمععيـن مححمد وـآلهةة ـآلطيبـين ـآلطـآههريـن
وـآلسسلـآـم ععليككم ورححمهةة ـآلله وبرككـآتهةة *^*  ، ككيف ححـآل ججميلـآتـي ؟! ـآتمنـى تككونوـآ بخخير وتمـآم
ععلى برككهةة ـآلله نفتحح ـآلسسآدسس لششلهةة BOMB ، لمدهةة ـآلـآربعع ـآششهـر من ـآلـآبدآعع وـآلتميـز !! ححقـآ
فخخورهةة بككم .. دععونـآ نححلق دـآئمـآ مععـآ في سسمـآءنـآ ـآلخخـآرقهةة بـآلـآبدـآعع !!

- ععزيزـي ـآلسسيد قلبـي :
ـآمـل ـآلـآ يصصبحح لونككَ بـآههتـآ ويصصيبكك سسُم ـآلـآععتيـآد ععلى ـآلصصمت !!
ـآرجـو منككَ ـآن تككوـن بخخير .. وتكوـن ككمآ ععـآههدتككَ تقـآوم وتتججـآوز ...
وـآن ـآردت ـآن تككوـن ـآلـآفضضل في ككـل ششيء ، يججب ـآن تقوـل ححينههـآ "لـآ"
لككثير من ـآلـآششيـآء .. ولـآ تصصـآلحح !! ، ولـآ تُقـآسسم معع مـن قتلوكك ـآلططعـآم
وـآروِ ـآسسلـآفككَ بـآلدـم وـآبتععد ععن ككـل ـآولـئكك ـآلذيـن يججعلوككَ تششععر ـآنككَ
ثقيل ععليههم ، ششععـور ـآلبععد ـآفضضل من ششععـور ـآنككَ ششخخص غغير مرغوـب بهةة ~


ـآلـآسسـم | تومـآسس يبلغغُ من ـآلععمـر مـآ يككفي لردععككَ ععن ـآيذـآءهةة ، مححترف بصصنـآععهةة
ـآلقنـآبل يملكك 300 مصصنععـآ لصصنـآععتههـآ .. ككـآن سسببـآ في ـآحدـآث ـآلككثير من ـآلتفججيرـآت .

ـآلـآسسـم | ههنـري يبلغغ من ـآلععمـر 25 ععـآمـآ ككـآفلهةة بسححق من يععـآديهةة .. يملكك قدرهةة
خخـآرقهةة ععلى صصنعع قنـآبل بآنوـآعع متععددهةة ، قنـآبلهةة ـآدت ـآلى تدمير ـآلععديـد من
 ـآلضححـآيـآ ، يملككُ قدرـآت خخفيهةة لججذب ـآلنـآسس ـآليهةة .

ليزـآنتسس | زوججهةة ـآلقـآئد تومـآسس ، لططيفهةة ححنونـهةة وششججـآععهةة .. بـآرععهةة ججدـآ فـي 
صصُنعع ـآلقنـآبل تععتبر ـآلـآبرعع بههـآ !! ، لههـآ فضضل ككبير ععلـى BOMB محبوبهةة آلججميعع .

فككرهةة ججديدهةة لنوـآب BOMB قريبـآ *^* !!! Marley | ههـآججر
ـآريجج 
! Marvel | ههديـل
⊹LiLia⊹
!~L-Hope | ـآلـآء
بصمة أمل
- Mendes.★≣ | ههنـآء
! Felix | نـور
⋐ŜmΆίĿ● | زينـب
همسات النجوم
YaSo | يـآسسميـن
!Ji Chang Wook | فـآططمهةة
-شآرلوت..! | ههـآججر
FaTi . | فآططمهةة
-نَام شَين. | مريـم
계란 | سسـآنـآ
SoMiN! | يـآسسميـن
' ilakeu ❥ | ـآششرـآق
Ĥάƶƶάηά | سيريـن
إيبرو..! | ميـآز
✬ ѕωαяα « | ليـن
지창민
هِيمُوً ! | ـآححلـآم
SƱҠƱ SΛИ |
- أمِيـرهۃ الـوَـردْ ❀. | بيـآن
Miku Chan | ريـري
Wizzo | ـآلـآء
»٭ آسـُـنـآـٱ .. ||• |
Violet « | صصوفـي
Roaa  | 
عائشة الامورة 1 | ععـآئششهةة
’’ وَرْدَةُُ ~! |
سسههـآم |

Kaneki. | ههمسس
Tae . | بششـرـى
ججوليآنآ !. | ععـآئششهةة
وـآلـى ههنـآ نككوـن خلصصنـآ ـآلتججديـد *^* !! ، ـآتمنـى يععججبككم ـآميرـآتي  ~


عدل سابقا من قبل ! Geoffroy . في 5/9/2018, 10:49 am عدل 1 مرات

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
^
نففسس ححـآلتي !!

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
غبت 24 ساعة تتخيلون؟ :((
-لماذا دائما رسالتي تكون في اخر الصفحة-

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
غغبتـي 24 سسـآععهةة ؟! مـن ويـن غغبتـي ؟!
لـآنكك مبـآرككهةة تككوـن بـآخخر ـآلصصفححهةة -تنصصفق-

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
صفحة 38 من أصل 38 .
38:38
صدفةةة ؟ اور أيشش - تحشش- *^*

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
24 ساعة مدرسة, اليوم كنت افكر في التأثيرات التي أضفتها في الرمزيات
لأنني أفكر بأشياء غريبة أثناء الحصة, لقد أعجبتني وأنت سبب هذا مريم -تشير لك-! :(
من الجيد أنني مباركة,مريم هناك كلام  عن نامجون أريدك أن تريه في الفيس
+ أعيدوني الى جروب بومب

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
مرييمم رممزييتكك كيووطْ xDDDDD
+
يوريين، مش ففـآهمة تخبييصك ف قضية 38:38 :(
+
أي قرووي بومب تتحدثوون عنه
في قرووب لبوومب وأنـآ مـآ عندي خخببرر :((((((

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
ححلقوـم | لـآ مو صصدفهةة :بيآن: ، لـآنككِ فـآتححهةة 38 تظههـر لككِ ككذـآ xD
يععنـي ـآنتِ فـآتححهةة ـآلصصفححهةة ـآلـآخخيرهةة 38 من ععدد ككـل
ـآلصفححـآت 38 xD ، ـآدـري ششرححـي موزنبيقـي 33\>
ـآلـآء | متتت :بيآن: !! ، مو ـآنـآ ـآلسسبب >^< ـآنتِ ططـآلبهةة غغير مجدههةة -تمد لسسـآنههـآ-
+ للـآسسف ححذفت ـآلفيسس xD ـآرسسلي ككلـآمككِ ههنـآ *^*

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
في جروب بومب بالفيسس ؟ - تمُوت - 

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
ـآششرـآقتـي | ـآنتِ ـآلي ككيوطط >^< 333> + في قروـب بـآلفيسس
مدـري ععن ـآححوـآلهةة ححـآليـآ -تنصصفق- ، ـآذـآ تبوـن تسسجلوـن بمونت
بومـب ببآيـآنتـي .. آفككـر نسسوـي ـآججتمـآععـآت نسستآنسس فيههـآ ههنـآكك
للععـب يعنـي *^*~

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
-تركض للتسجيل بالموونت-

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
مريمًـهه : الششرحح الموزمبيقي فآششل xD
هو في الحياة الععادية مرات تشوفين السساعة 11:11
او 20:20 .. او الأرقام المتكررة كًـ 555 او 666 هيكك يعنـًي 
ونفسس الشيء لـ 38:38 . مدري . رسسالةة روحانية متلا - تضحك بأعلى صوت - .
مدري .
+ شقشق ^ 

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
فعليني
أننـآ بإسسم : آلعمميلهة 18 xD

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
تم آلدخوول بنججـآحح :)

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
ححلقوـم | -تموت- بسس ههلششيء مـآ لهةة ععلـآقهةة :بيآن: 333\>
ـآلرقـم ـآلـآوـل ههو ـآلصففحهةة ـآلي ـآنتِ موججودهةة فيههـآ xD
+ ـآععتقد سسـآلفهةة ـآلـآرقـآم ـآلمتششـآبهةة خخرـآفهةة ~
ـآششرـآقتـي | فععلتككِ ـآميرتـي *^*33>

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
نووو إتز نوت خرآفة *-* + دقيقة أدخخل فيسس وأطلب الأنضضمام .

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
المشكلة انني الطالبة الاولى في المدرسة رغم الفهاوة هذه, رمزياتك خرفنتني خاصة رمزية هوب :((
لماذا حذفتييييييه -تبكي بحرقة- :((((, كلام طويل عريض وجميل جدااا...
اتكلم عن جروب مسنجر بومب

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
فـي ككثير فـآههييـن وـآذككيـآء :بيآن: ، ـآنتِ منههـم *^*!! 
ـآي رمزيـآت منههـم ؟! xD ، ككلمـآ ـآدخخل للفيسس يتععكـر مزـآججـي
فححذفتهةة ـآححسسـن >^< ، ـآرسسلللييهةة لـي

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
مــآيقــن !! فعليـني .
بإسسم يورين .

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
فععلتككِ ححلومهةة ~

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
ثـآنكيـًو .
- تروحُ تكمل إنجاز المهام - .

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
! Mimina Mows . كتب:
يـآي مبروكك *^*33> ، ـآلدوـآم ححلـو وـآلله
بسس ـآههم ششيء لـآ ترههقـي نفسسككِ 

على ششو تباركين :بيآن:
+ بهالدراسسة تبعي لو مابعذب مخي مارح انجحح

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
-تتذكر آلمههـآمم-
بننـآت شي وحدة تبتكرلي عننوآن محرك مخي لآزموو زيتْ :(

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
ههدههد | بـآلعككسس ـآلدرآسسهة ححلوهةة *^*!! ، ععلى ـآلـآقل تغغيري ـآلججو ششوـي xD
ـآششرـآقتـي | ـآمممم .. ممكن تخخليهةة "ـآلـآسسبآب ـآلقويهةة تولـد ـآفععـآلـآ قويهةة" ~

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
^
شككراً مررييمم،. أححببك قلب:
-تببووسسك-

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
مريمم ؛: يبب معك حقق تغير جو ؛ بسس بآخر السسنة الواحد يصصير مو طايقها خلاصص خلصت البطاريه :(( :بيآن:
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى