*ღ منتديات احلى بنات للبنات فقط ღ* دخول

عالم الفتيات الافضل ~ دوماً نرفع شعار ღ* المتعة والتعلم في آن واحد مع احلى بنات *ღ

هناك توضيحات قادمة بالنسبة للنسخة الجديدة ، في نهاية هذا الشهر إن شاء الله .


To Mr. My heart | BOMB

شاطر

descriptionععـآمهةة To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :


بسسـم ـآلله ـآلرححمـن ـآلرححيـم وـآلصصلـآهةة ععلى ـآششرف ـآلخخلق ـآججمععيـن مححمد وـآلهةة ـآلطيبـين ـآلطـآههريـن
وـآلسسلـآـم ععليككم ورححمهةة ـآلله وبرككـآتهةة *^*  ، ككيف ححـآل ججميلـآتـي ؟! ـآتمنـى تككونوـآ بخخير وتمـآم
ععلى برككهةة ـآلله نفتحح ـآلسسآدسس لششلهةة BOMB ، لمدهةة ـآلـآربعع ـآششهـر من ـآلـآبدآعع وـآلتميـز !! ححقـآ
فخخورهةة بككم .. دععونـآ نححلق دـآئمـآ مععـآ في سسمـآءنـآ ـآلخخـآرقهةة بـآلـآبدـآعع !!

- ععزيزـي ـآلسسيد قلبـي :
ـآمـل ـآلـآ يصصبحح لونككَ بـآههتـآ ويصصيبكك سسُم ـآلـآععتيـآد ععلى ـآلصصمت !!
ـآرجـو منككَ ـآن تككوـن بخخير .. وتكوـن ككمآ ععـآههدتككَ تقـآوم وتتججـآوز ...
وـآن ـآردت ـآن تككوـن ـآلـآفضضل في ككـل ششيء ، يججب ـآن تقوـل ححينههـآ "لـآ"
لككثير من ـآلـآششيـآء .. ولـآ تصصـآلحح !! ، ولـآ تُقـآسسم معع مـن قتلوكك ـآلططعـآم
وـآروِ ـآسسلـآفككَ بـآلدـم وـآبتععد ععن ككـل ـآولـئكك ـآلذيـن يججعلوككَ تششععر ـآنككَ
ثقيل ععليههم ، ششععـور ـآلبععد ـآفضضل من ششععـور ـآنككَ ششخخص غغير مرغوـب بهةة ~


ـآلـآسسـم | تومـآسس يبلغغُ من ـآلععمـر مـآ يككفي لردععككَ ععن ـآيذـآءهةة ، مححترف بصصنـآععهةة
ـآلقنـآبل يملكك 300 مصصنععـآ لصصنـآععتههـآ .. ككـآن سسببـآ في ـآحدـآث ـآلككثير من ـآلتفججيرـآت .

ـآلـآسسـم | ههنـري يبلغغ من ـآلععمـر 25 ععـآمـآ ككـآفلهةة بسححق من يععـآديهةة .. يملكك قدرهةة
خخـآرقهةة ععلى صصنعع قنـآبل بآنوـآعع متععددهةة ، قنـآبلهةة ـآدت ـآلى تدمير ـآلععديـد من
 ـآلضححـآيـآ ، يملككُ قدرـآت خخفيهةة لججذب ـآلنـآسس ـآليهةة .

ليزـآنتسس | زوججهةة ـآلقـآئد تومـآسس ، لططيفهةة ححنونـهةة وششججـآععهةة .. بـآرععهةة ججدـآ فـي 
صصُنعع ـآلقنـآبل تععتبر ـآلـآبرعع بههـآ !! ، لههـآ فضضل ككبير ععلـى BOMB محبوبهةة آلججميعع .

فككرهةة ججديدهةة لنوـآب BOMB قريبـآ *^* !!! Marley | ههـآججر
ـآريجج 
! Marvel | ههديـل
⊹LiLia⊹
!~L-Hope | ـآلـآء
بصمة أمل
- Mendes.★≣ | ههنـآء
! Felix | نـور
⋐ŜmΆίĿ● | زينـب
همسات النجوم
YaSo | يـآسسميـن
!Ji Chang Wook | فـآططمهةة
-شآرلوت..! | ههـآججر
FaTi . | فآططمهةة
-نَام شَين. | مريـم
계란 | سسـآنـآ
SoMiN! | يـآسسميـن
' ilakeu ❥ | ـآششرـآق
Ĥάƶƶάηά | سيريـن
إيبرو..! | ميـآز
✬ ѕωαяα « | ليـن
지창민
هِيمُوً ! | ـآححلـآم
SƱҠƱ SΛИ |
- أمِيـرهۃ الـوَـردْ ❀. | بيـآن
Miku Chan | ريـري
Wizzo | ـآلـآء
»٭ آسـُـنـآـٱ .. ||• |
Violet « | صصوفـي
Roaa  | 
عائشة الامورة 1 | ععـآئششهةة
’’ وَرْدَةُُ ~! |
سسههـآم |

Kaneki. | ههمسس
Tae . | بششـرـى
ججوليآنآ !. | ععـآئششهةة
وـآلـى ههنـآ نككوـن خلصصنـآ ـآلتججديـد *^* !! ، ـآتمنـى يععججبككم ـآميرـآتي  ~


عدل سابقا من قبل ! Geoffroy . في 5/9/2018, 10:49 am عدل 1 مرات

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
ـآششرـآقتـي | يمهةة ـآلحلوهةة تبععـي :(33> فديتكك بسس 
ههدههد | يب يب ـآتفقق مععـآككِ :بيآن: 333\> بسس ششنسوـي xD

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
يَب مالنا ححل ؛ طب اعطينا شيء موضوع نحكي فيه كثير؛ اي موضوع

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
-تخجل-  
+
موضووعع قديدد

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
ههمممممم ... -تفككـر- ، ـآي لوـن تفضضليهةة ؟! وتححسسيهةة يمثلككِ ؟!

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
ممريم تصممين لي ؟؟ 

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
ـآششرـآق وععد بسس ـآخخلصص موضضوععـي ـآلححـآلي ـآرد ععلى ككـل موـآضضيععككِ XD
+ سيـرو قولـي ـآذـآ ششيء بسسيط ـآقدـر لهةة *^*

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
الأسسود ؛ أحسسه أنيق وججميل باي ششيء

يعني لمن اشوف شيء لونه اسسود ؛ دغري اصير ابيه ؛ أحبه قلب:
 وانتي ؟ + وليش؟

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
فاصلة ردي وكذا اظن طقم رد 

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
ههدههد | ـآنـآ بععد ـآععششق ـآلـآسسوـد >^< ، ـآححسسهةة يططلعنـي
بيضضـآء زيـآدهةة :بيآن: ، بدوـن سبب بسس ححبيت نتككلم ـآككثر *^*!!
سيـرو | تمـآم من ععيونـي بككرـآ تككون ععندككِ

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
ثانككس ققلببي 

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
يب مريم ؛ محظوظين الي بيضض ويلبسسون اللون الاسسود يطلع عليهم افضضل
مو زيي سمراءء عادي يعني ميطلع علي واو زي البيضض ؛ وتسسدآ

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
سسيـرو | ـآلععفـو يروححـي  
ههدههد| بـآلعككسس *^*!! ، ـآنـآ ـآححسس ـآلسسمـر ححلويـن مرـآ >^<
بششرتههم تفتحح ـآلنفسس :(33> ، وـآغغلبههم لططيفيـن ويضحكوـآ دـآئمـآ -تنصصفق-

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
لا ؛ وش اللي يفتح النفسس فبششرتنا
مافيها شيء مميز ؛ عادية واقل من العادي

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
ـآنتِ تششوفيههـآ ععـآديهةة ، ـآنـآ ـآححسس ـآنككم مميزييـن
غغير ـآنههةة في ككثير ـآنبيـآء نفسس لوـن بششرتككم *^*!!
ـآححس نقـآششنـآ ععنصصري -تموت- خخلينـآ نغغيرهةة :بيآن: 

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
مرمر حطو مهام سبتمبر للسلهة 

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
وـآلله يروححـي ححسسب ليـآن ههي تخخليههم xD ، نححن زععيمـآت ـآلششلل مـآ نتدخخل
بـآسسـآلفهةة ـآبدـآ ععششـآن مـآ يككوـن فيهةة وـآسسطـآت وههلسسوـآلف ههذي :بيآن: 33\>

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
يب :بيآن:

المههم نسسأل بعض اسئلة وما نخلص تمام ؟
سؤالي:
هل انت من النوع القوي الذي يواجه المصصاعب ؟

انتظر الجواب والسؤال

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
اها وطيب في مهامي كمشرفة انا ما بتفرج انمي   و يمكن احط نفس الههيدر

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
! Mimina Mows . كتب:
ـآششرـآق وععد بسس ـآخخلصص موضضوععـي ـآلححـآلي ـآرد ععلى ككـل موـآضضيععككِ XD
+ سيـرو قولـي ـآذـآ ششيء بسسيط ـآقدـر لهةة *^*

قلب: قلب: قلب: 
شششككرااً -دموع آلفررح-

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
ههدههد | ـآنـآ مـن ـآلنوعع ـآلقوـي ججدـآ ـآلي مـآ يههتـم xD !! ، مههمـآ ككـآنت
ـآلمششككلهةة ـآوـآججههـآ ومـآ ممككـن ـآضضعف ._. !! ، سسؤـآلي .. تححسسيـن بـآلـآكتئـآب ؟!
سسيـرو | مو ـآلـآ تتفرججيـن ععليهةة xD ششوفي تقريرـآت من ـآلنت *^* + ععـآدي ..
ـآششرـآقتـي | فديت ـآلككيوت ـآنـآ :(33>

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
يب وبأغلب حالاتي ؛ يعني صصار شي عادي
-
طب ؛ اكثر ماركة تحبينها بالملابسس ؟

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
50 مساهمه بدون - تبكي -
هديل ايه علي البيض يكون حلو xD
أنا اعششق الاسود انا بيضه - تفقسس -
وبيكون الاسمر ححلو ++ آحس موآضيعي مسحوب عليهآ

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
آبي آغير لـ - هُوججيَآن .
ومآلي خلق آفتحَ موضضوع وآستغِل قدرآتي وآنقل الموضوع
للقسم لتغير الالقاب >^< وشش ذآ - طفششآنه

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
ههدههد | ـآمممم مـآ ـآتبعع مـآرككهةة مععينهةة xD ، ـآلي يععجبنـي ومنـآسسب 
لججسسمـي وششككلي ـآلبسسهةة ... سسؤـآلي ، ليشش تححسسيـن بـآلـآككتئـآب ؟!

descriptionععـآمهةةرد: To Mr. My heart | BOMB

more_horiz
مشتآقةة ،، :((
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى